Aktuality

Aktivity Klubu zdraví

Zajímáte se o zdravý životní styl? Chtěli byste udělat něco pro své zdraví? Pak přijměte pozvání na přednášky a programy zaměřené na zdravé stravování, vaření a cvičení. Více najdete informací o našich aktivitách, recepty, články a novinky najdete na webové stránce www.klubzdravihavirov.cz.


24. 12. 2017

Štědrovečerní bohoslužba

Večer s datem 24. 12., který je nám všem známý jako Štědrý den, jsme mohli my, Adventisté havířovských sborů, prožít společně Štědrovečerní bohoslužbu a přemýšlet o Božím poselství, které je nejen aktuální pro nás, ale také pro ostatní kolem nás. Večerní atmosféra se nesla v duchu jak ukolébavek, tak písní plných naděje a ujištění, které bylo provázeno slovem.

Věřím, že jsme se tak mohli přiblížit ostatním lidem, kteří zatím hledají Toho, jenž přináší do našich životů světlo, klid a pokoj.
Děkuji všem, kteří se na této bohoslužbě podíleli, ale také nebeskému Otci, který vede naše životy. Tak jak je psáno v Lukášově Evangeliu: „Sláva Bohu na Nebi! Pokoj lidem na zemi! Zjevil lásku všem.“

Fotografie z bohoslužby >>>


18. 11. 2017

Motivační setkání učitelů sobotní školy

V sobotu 18.11 jsme prožili krásné odpoledne, kdy jsme přemýšleli nad Božím slovem, ale také se vzájemně podělit o zkušenosti,  které jsme mohli jako učitelé vnímat ve třídách sobotní školy. V úvodu nás oslovil kazatel br. Radim Toman krátkým zamyšlením a také povzbuzením z Božího slova a poté, vedoucí sobotní školy br. Otakar Chylek, který se podělil o své zkušenosti.

Mohli jsme také čerpat sílu nejen z duchovního pokrmu, ale i z toho co nám připravila s. Chylková Věrka. Výborný oběd, který všem chutnal, ale i sladkou tečkou na závěr , která byla v podobě zákusku , bábovky a dalšího kulinářské umění sester Bijokové, Červenkové, Chylkové.

Chci poděkovat Všem ,kteří se podíleli na přípravě, především manželům Chylkovým, ale největší poděkováni patří našemu Bohu, který je k nám stále milostivý.

Věřím, že jsme všichni odcházeli naplněni a také motivovaní být dobrými učiteli sobotní školy.

Přeji všem, ať nám Bůh žehná.                                      Ved. sboru: Kubica Radomír

Fotografie ze setkání >>>