Kdo jsme

Jako adventisté sedmého dne jsme protestantskou církví, která se cítí být součástí velké rodiny všech upřímných křesťanů, kteří odevzdali svůj život Pánu Ježíši. Jsme celosvětovým společenstvím, ke kterému se hlásí více než     15 000 000 lidí ze všech koutů světa. V České republice, kde naše církev aktivně působí již více než sto let, je nás asi 10 000.

V Havířově žijeme a působíme od roku 1918, kdy se začala scházet první malá skupinka věřících na Šumbarku. Dnes tu máme dva sbory – jeden v Prostřední Suché a druhý na Šumbarku. V nich se pravidelně schází k sobotním bohoslužbám asi 200 pokřtěných členů a téměř stovka dětí a mladých lidí. Rádi mezi sebou uvítáme každého návštěvníka.

Naše aktivity a společná setkávání se ale nesoustřeďují jen na sobotu. I přes týden se rádi setkáváme k modlitbám či studiu Bible s našimi přáteli. Věnujeme se také práci s dětmi a mladými lidmi. Pro svou činnost mají u nás místo i různá zájmová uskupení, kluby, rodiny i starší členové sboru. Máme radost, pokud se nám podaří upoutat i některými obecně prospěšnými akcemi zájem našich spoluobčanů. Pro každého, kdo přichází, jsou dveře otevřené dokořán.

Jako sbor Církve adventistů sedmého dne jsme nejen součástí této celosvětové církve, ale také součástí velké rodiny všech křesťanů, s nimiž sdílíme základní křesťanské přesvědčení a hodnoty. Pomocí našeho jednoduchého loga vám chceme ukázat to, čemu věříme, co je pro nás důležité, a jak vnímáme své poslání na této zemi.

 

Logo CASD

Otevřená Bible, která tvoří základ loga, představuje biblické základy naší víry. Skutečnost, že je zobrazena jako otevřená kniha, odkazuje na to, že plně přijímáme celé Boží Slovo.

Plamen je tvořen třemi pruhy, které obklopují zeměkouli. Ty představují nejen poselství tří andělů ze 14. kapitoly knihy Zjevení, ale také naše poslání nést evangelium celému světu. Plamen, který tyto pruhy tvoří, je zároveň symbolem Ducha svatého.

Kříž: Symbol kříže, který odkazuje na evangelium o Boží milosti, je situován do středu tohoto loga, aby zdůraznil Kristovu oběť, která je středem naší víry. Právě v tomto bodu loga, tedy v kříži, se setkává Bible představující Boží zákon a plamen symbolizující Ducha svatého.

Svislé čáry v horní části loga naznačují trvalý pohyb vzhůru, a jsou symbolem vzkříšení a vstupu do nebeského království při druhém příchodu Pána Ježíše, na nějž s radostí očekáváme.