Studium Bible

Sbor Církve adventistů s.d. na Šumbarku nabízí zájemcům 3 formy systematického studia Bible:

1. Studium pro děti – každou sobotu od 9:45 do 10:30 ve skupinkách podle věkových kategorií (od tzv. mimiškolky po třídu C). Probírají se praktická témata ze života i to, jak v nich uplatňovat křesťanské principy myšlení a jednání.

2. Studium pro mládež a dospělé – každou sobotu od 9:45 do 10:30 ve speciálních skupinkách (mládež, začátečníci, s vadami sluchu, ostatní). V těchto skupinkách probíhá řízená diskuse nad konkrétními tématy Bible určenými pro daný kalendářní týden.

3. Biblické kázání – každou sobotu od 10:50 do 11:50 ve velkém sále modlitebny pro všechny přítomné.