Bohoslužby

Protože sobotu, biblický den odpočinku, vnímáme v moderní uspěchané době jako velký Boží dar všem lidem, rádi ji využíváme ke společnému setkávání a k oslavě našeho dobrého Boha. Proto se pravidelně scházíme ke společným bohoslužbám. Pravidelné bohoslužby se konají vždy v sobotu, a mají dvě části:

1. část: „Sobotní škola“ – Společné studium Bible ve skupinkách, čas začátku 9:30 hod.
2. část: Kázání Božího slova, čas začátku 10:50 hod.

„Sobotní škola“ je příležitostí pro každého, kdo chce lépe pochopit poselství Bible do našeho praktického života. V malých skupinkách se mohou  všichni zapojit do diskuze nad daným biblickým tématem. Zapojit se může každý bez rozdílu věku (existují i skupinky pro děti) či vzdělání. Více o sobotní škole se můžete dovědět ZDE.

Kázání je příležitostí ke ztišení a naslouchání. Každý týden se některý z kazatelů dělí s ostatními o poselství, které jej oslovilo při četbě Bible. Věříme, že mnohá praktická témata mohou oslovit i vás.

Rozpis kázání se jmény kazatelů a souběžně probíhajících akcí v 3. čtvrtletí 2018 je ke stažení ZDE.